Náboženství pro 6. - 9. třídu - AKTUALIZACE

  Náboženství pro žáky 6. - 9. třídy začne již v pondělí 13. 9. 2021 ve 14:30 na faře. Těšíme se na Vás! 

NOC KOSTELŮ 2021

   NOC KOSTELŮ - PÁTEK 28. KVĚTNA 2021 Srdečně zveme v pátek 28.5.2021 na Noc kostelů, která probíhá v celé České republice. V naší farnosti budou otevřeny farní kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích a kaple Nanebevzetí Panny Marie v Petřkovicích.

VELIKONOCE 2021

Aktuálně již bohužel nejsou k dispozici žádné volné vstupenky. Odkaz na sledování bohoslužeb online ZDE. Děkujeme za pochopení. 

Modlitba farnosti za děti připravující se k 1. sv. přijímání

Modlitba za děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny Svatý Josefe, ty jsi držel malého Ježíše v náručí, vezmi do své náruče i tyto děti a vypros jim dar víry a živého setkání s Kristem. Svou přímluvou je chraň od zlého a veď je po správných cestách. Přimlouvej se, prosím i za jejich rodiče, ať jsou dětem opravdovými svědky živé víry. Ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, svěř Bohu tyto rodiny, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku.    

Postní aktivita 2021

ODKAZ NA ONLINE-DOKUMENT ZDE  

Online formační setkání pro lektory

Online formační setkání pro lektory Srdečně zveme všechny, kdo v naší farnosti při liturgii předčítají Boží slovo i ostatní zájemce na formační setkání pro lektory, které proběhne ve čtvrtek 21. ledna od 20 hodin skrze aplikaci ZOOM nebo youtube. Toto setkání pořádá společenství Liturgie.cz u příležitosti neděle Božího slova (24. ledna). Na setkání není třeba se hlásit.  Odkaz na sledování živého přenosu naleznete v den konání po kliknutí ZDE  

Advent v naší farnosti

      ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI   MIMOŘÁDNÝ ADVENTNÍ PŮST: První 3 středy doby adventní (2., 9. a 16.12.) nás biskupové vybízejí k půstu a almužně za odvrácení pandemie a o Vánocích k zasvěcení se Dítěti Ježíši. Více v prohlášení biskupů zde.   ADVENTNÍ AKTIVITA (nejen) pro děti začíná 1. nedělí adventní. Bližší informace, jak prožít ADVENT S PANNOU MARIÍ, najdete každou neděli na farních stránkách v záložce Adventní aktivita 2020 a také na nástěnce vzadu v kostele.   TICHÝ PŘÍTEL: Na první neděli adventní (29.11.), při návštěvě kostela, jste si ti, kteří se přihlásili, vylosovali někoho, kterému budete “tichým přítelem” až do Vánoc (je vás skoro 100). Vaším úkolem bude po celou dobu adventní na svého přítele myslet v modlitbě; minimálně 2x mu o sobě dát nenápadně vědět (SMS z cizího čísla, dárečkem do schránky u domu, dopisem...); 25. 12. si pak připravit opět malý dárek, kterým svého přítele překvapíte už osobně a popřejete mu “šťastné a veselé”. Pokud by bylo cokoliv nejasné, obracejte se na sestru Šimonu. Cílem této aktivity je se mezi sebou ve farnosti více poznat a vzájemně se podpořit modlitbou v době adventní přípravy na Vánoce. Děkujeme, že jste se zapojili.  

Zápas svobodní vs. ženatí se přesouvá na neurčito

  Více informací o zápasech "svobodných" proti "ženatým" naleznete v kategorii Farní florbal    

Novéna před Slavností Panny Marie

 Slavnost Panny Marie 8. 12.  O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 8. 12. 2017, v jubilejním roce 110. výročí posvěcení našeho kostela se naše farnost zasvětila Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  Srdečně zveme k modlitbě novény, jakožto devítidenní přípravy na slavnost P. Marie. Novéna začíná v neděli 29. 11. a končí 7. 12. Myšlenky k rozjímání je možné naleznout po kliknutí zde   

Adventní aktivita 2020

 Adventní aktivita 2020  

Možnost vyzvednout si chvojí na adventní věnce v CMŠ

Milí farníci, ačkoli se letos neuskuteční tradiční vití adventních věnců u sestřiček v CMŠ, můžete si v průběhu soboty 28. 11. přijít alespoň vzít CHVOJÍ, které pro Vás bude přichystáno v altánku na zahradě kláštera. Není ho sice hodně, ale snad se dostane na všechny. Více informací u sestry Šimony (732 752 968). O požehnání svých adventních věnců můžete požádat kněze v neděli při návštěvě našeho kostela (8-12h, 13-17h). foto Kristýnka Fussová - vití adventních věnců 2017 

ADVENT 2020

Aktuální úkol naleznete v kategorii "Adventní aktivita 2020"

TICHÝ PŘÍTEL 2020!

Milí farníci! :-)  Advent je tady a i když letos kvůli koronaviru bude řada tradičních aktivit zrušena, TICHÝ PŘÍTEL jede dál! Do online tabulky se zapsalo více než 90 farníků. Zde jen pro jistotu, v čem aktivita "Tichý přítel" spočívá: 1) Vaším hlavním úkolem bude po celou dobu adventní na svého přítele myslet v modlitbě.   2) Minimálně 2x mu o sobě dát nenápadně vědět (SMS z cizího čísla, dárečkem do schránky u domu, dopisem...)   3) Na 25. 12. si pak připravit opět malý dárek, kterým svého přítele překvapíte už osobně a popřejete mu “šťastné a veselé”. Pokud by bylo cokoliv nejasné, obracejte se na sestřičku Šimonu, tel. č. 732 752 968.    Cílem této aktivity je se mezi sebou ve farnosti více poznat a vzájemně se podpořit modlitbou v době adventní přípravy na Vánoce. Tak neváhejte. Stojí to za to :-)      

ONLINE MODLITBA Z NAŠEHO KOSTELA

Milí farníci, srdečně Vás všechny zveme k účasti na PRVNÍ ONLINE MODLITBĚ-ADORACI z LUDGEŘOVICKÉHO KOSTELA sv. MIKULÁŠE ve STŘEDU 18. 11. od 20:00 na facebookovém profilu "Píseň přítele o jeho vinici /Iz 5,1/" Vysílat bude o. Bartolomiej z Hati za účasti našeho o. Václava.  Buďme svědky a pozvěme k modlitbě další lidi dobré vůle.  Těšíme se na toto online setkání s Vámi! Farnost Ludgeřovice + Farnost Hať        

FARNÍ KALENDÁŘ 2021 JE NA SVĚTĚ!

Farní kalendář 2021 je na světě! Milí farníci, po pěti měsících práce a komunikace s tiskárnou jsme dnes kalendáře přivezli. Od této chvíle se tak budete moct z tohoto díla těšit i Vy. :-) Poděkování patří všem, kdo se na přípravě podíleli: hlavnímu autorovi, Tomáši Starobovi, pak naší skvělé farní fotografce, Jarce Fussové, sestře Šimoně, Janu Münsterovi, otci Václavovi a tiskárně Kleinwächter. Kalendář je k dostání v sakristii pokaždé, když bude otevřený kostel, za dobrovolný příspěvek na farnost od 100,- Kč.

Celonoční adorace v kapli CMŠ

Srdečně zveme na noční adoraci k řeholním sestrám do kaple Církevní mateřské školy. Adorace je spojena s kajícím úmyslem vynahrazovat Bohu nevěrnosti a urážky věřících i nevěřících celého světa. Začátek je v pondělí ve 2000 hodin, ukončení v úterý mší svatou v kapli CMŠ v 600 hodin. (V úterý ráno tedy mše sv. v kostele nebude.) 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 Dnes si připomínáme Neposkvrněné Srdce P. Marie ❤ Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Můžeme říci, že jako byla velkým podnětem úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu zjevení svaté Markétě Marii Alacoque, tak zjevení třem fatimským pasáčkům dala rozhodný podnět k uctívání Srdce Mariina. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.     převzato z webu cirkev.cz

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dnes - v pátek 19. 6. 2020 slavíme slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova   „Bůh nás miloval jako první. Neustále na nás čeká, aby nás přijal do svého srdce,“ připomenul před několika lety papež František na twitteru. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevením, kterých se dostalo francouzské řeholnici Markétě Marii Alacoque v burgundském klášteře Paray-le-Monial. Po sedmnáct let, počínaje 27. prosincem 1673, se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu, obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci a aby pátek po slavnosti Těla a Krve Páně byl připomínán jako svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž svatořečený, Claudio de la Comlombiere. Zjevení sv. Markéty potvrzovala spiritualitu, kterou již v předchozích desetiletích šířil sv. Jan Eudes. Tento francouzský řeholník je autorem mešních textů ke cti Neposkvrněného srdce Mariina (poprvé sloužena v roce 1648) a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1672).   Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. (sv. Bernard) převzato z webu cirkev.cz

Poděkování za uplynulý školní rok

  Srdečně zveme na mši svatou s poděkováním za uplynulý školní rok v neděli 21. června v 10:00 v kostele v Ludgeřovicích. Od 15:30 pak zveme na společné grilování na farním dvoře!   

Květnová modlitba v rodině

Pozvání ke květnovým modlitbám k Panně Marii (zpracoval P. Jiří Plhoň z Brněnské diecéze)  

VIDEO-katecheze dospělých - duben (7. a 10. přikázání)

  Video-katecheze bude zveřejněna ve středu 29. 4. v 18:00 zde a ve facebookové skupině naší farnosti.   VIDEO zde: 

Svátek patrona skautů sv. Jiří

Svátek patrona skautů sv. Jiří     Milí farníci, měli jsme tuto neděli společně slavit skautskou mši svatou u příležitosti svátku našeho patrona sv. Jiří. Alespoň touto cestou Vás zdravíme a jsme moc rádi za Vaši podporu. Prosíme, pomodlete se s námi (a občas v budoucnu i za nás). Jako poděkování jsme připravili písničku. Skaut Ludgeřovice - Budu jako strom (YouTube) skauti Ludgeřovice skautludgerovice.cz Vzkříšený Kriste, - ve skautském slibu skauti slibují sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, prosíme, dej nám všem živou víru, ať Ti sloužíme s radostí, - radoval jsi se ze života svatého Jiří. I my chceme být pro Tebe dokonalí, dělat Ti radost. Abychom věděli jak na to, dal jsi nám desatero, nám junákům zákon skautů, světlušek a vlčat. Prosíme, připomeň nám to každé ráno, - svatý Jiří zasáhl, tam kde ho bylo třeba. My skauti máme ve slibu být připraveni pomáhat vlasti a bližním. Prosíme, dej nám k tomu odvahu a dobré oči, - svatý Jiří bojoval, neustoupil, prosíme, dej nám sílu se nevzdat, když je život fuška, když přijdou situace těžké a smutné nebo ty, do kterých se nám nechce, - svatý Jiří bojoval s drakem, prosíme, dej nám sílu a vytrvalost k boji se zlem, a když prohráváme, dej nám touhu po Tvém odpuštění a důvěru ve Tvé nekonečné milosrdenství, - celý svět bojuje s novou nemocí, prosíme, ukonči tuhle pandemii, - příroda bojuje se suchem, prosíme o déšť, - svatý Jiří byl mučedník. Heslo skautů je: Buď připraven! Prosíme, dej nám tu milost, být připraveni na smrt, na radostné setkání s Tebou. Amen.            

VELIKONOCE 2020

 Velikonoce 2020   Veškeré informace včetně instrukcí, často kladených otázek či pomůcek pro slavení Velikonoc v rodině naleznete ZDE   Kostel v Ludgeřovicích bude otevřen k individuální modlitbě dle následující tabulky:  

Zapalme o vigilii svíčku doma za oknem

Velikonoční výzva našich biskupů   Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,   ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.   Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.   Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.   Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání   Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví    

Novéna k Božímu milosrdenství

 Novéna k Božímu milosrdenství V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátkem Božího milosrdenství. Srdečně zveme k modlitbě této novény i u nás v Ludgeřovicích. Jeden z textů novény je k dispozici například ZDE          

Katolický týdeník a okno na internetu

 Katolický týdeník a časopis OKNO    Po dobu mimořádných opatření je Katolický týdeník dostupný zdarma v online podobě ZDE   Diecézní časopis OKNO je rovněž k dispozici ZDE   Předplatilé z naší farnosti si mohou noviny vyzvednout v kostele vždy v neděli.         

Velikonoce s TV Noe

 Velikonoce 2020 v televizi Noe    Neděle 5. dubna – Květná neděle 11:00 Mše svatá s papežem Františkem ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu 12:05 Polední modlitba s papežem Františkem 18:00 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě – celebruje pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler 20:00 Benefiční koncert Pomoc pro Itálii Pondělí 6. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě 18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě Úterý 7. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě 18:00 Uzdrav naši zem - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz. Středa 8. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě 18:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě 20:05 Adorace Zelený čtvrtek 9. dubna 09:00 Zelený čtvrtek s Noe 11:30 Zelený čtvrtek s Noe 12:00 Polední modlitba 14:00 Zelený čtvrtek s Noe 18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně Velký pátek 10. dubna 09:00 Velký pátek s Noe 11:30 Velký pátek s Noe 12:00 Polední modlitba 14:00 Velký pátek s Noe 15:00 Toufarova křížová cesta - záznam křížové cesty na závěr festivalu proti totalitě Mene Tekel 18:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky 21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu Bílá sobota 11. dubna 19:40 Bílá sobota s Noe - sváteční studio 21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky Neděle 12. dubna – Slavnost Zmrvýchvstání Páně 10:15 Velikonoce s Noe 11:00 Mše svatá na s papežem Františkem z náměstí sv. Petra v Římě 12:00 Požehnání Urbi et Orbi - požehnání a pozdrav papeže Františka 18:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě – celebruje pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David Pondělí 13. dubna 10:30 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě 12:00 Regina Coeli 20:05 Přejeme si... Velikonoční Speciál Odkaz na webovou verzi naleznete ZDE      

Duchovní adopce počatého dítěte

 Duchovní adopce počatého dítěte "Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene. [...] Když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?"   Matka Tereza, 1994 Milí farníci,  o slavnosti Zvěstování Páně - 25. 3. 2021 - se i letos někteří naší farníci zapojí do akce "duchovní adopce počatého dítěte".  O Vánocích - 25. 12. - se pak završí devítiměsíční modlitební provázení nenarozeného dítěte, které bude trvat po dobu těhotenství naší nebeské Matky zde na zemi. Díky všem, kdo na sebe vezmou závazek této modlitby a vytrvají v ní.    Modlitbu a další informace naleznete po kliknutí ZDE   (Slavnost Narození Páně v Ludgeřovicích - 25. 12. 2016)  

VIDEO-katecheze dospělých - březen (páté přikázání)

Katecheze dospělých (videopřenos)    Milí přátelé,  na tuto středu 25. 3. 2020 připadá slavnost Zvěstování Páně. Kromě toho je to také poslední středa v měsíci. Za běžných okolností bych Vás v tento den pozval na naše již tradiční setkání na faře.   Z důvodu probíhající karantény budete moci přednášku na téma 5. přikázání "Nezabiješ" sledovat přes internet. Odkaz na video bude na tomto místě (pod plakátkem) a na farním facebooku zveřejněn ve středu v 18:00 hod - tedy v čase, kdy jsme se měli sejít naživo.  Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám    + o. Lukáš     Video 1.část klikněte ZDE   Video 2.část klikněte ZDE  

Křížová cesta (4. neděle postní)

 Křížová cesta 4. neděle postní    Milí farníci,  za obyčejných okolností bychom se dnes - o čtvrté postní neděli - sešli v 15:00 hod k pobožnosti křížové cesty v našem kostele. Jestli máte chuť zase se spojit v modlitbě za farnost a prosit Pána o zastavení šíření pandémie koronoviru, nabízíme společnou modlitbu křížové cestu dnes v 15.00 hod. doma u počítače. Je sice slovenská, ale aktuální...    Odkaz naleznete ZDE    (Křížová cesta na 2. neděli postní 2020 - Ludgeřovice)  

Slovo našich kněží 21. 3. 2020

Drazí věřící, myslíme na Vás dennodenně ve mši svaté a ve svých osobních modlitbách. Sami v srdci uvažujeme, co nám všem touto zkušeností chce říct Hospodin a s bolesti ale i naději prožíváme to, co prožívají naši bratři a sestry především v Itálii. Jsme s nimi v kontaktu, jak víte o. Václav i já tam máme své přátele, a jsme jim nablízku aspoň po telefonu. Samozřejmě myslíme i na Vás věřící a děkujeme Pánu Bohu, že aspoň prozatím jsme tady všichni v pořádku. Jsme spojení tedy především modlitbou, dále přes farní ohlášky a možná i toto médium. Přejeme Vám i v tyto dny požehnaný půst! o. Václav a o. Lukáš   Sledovat živé přenosy mše sv. můžete ZDE Materiály pro modlitbu o 4. neděli postní v rodině naleznete ZDE Jak je to nyní se svátostí smíření? Článek ZDE Doporučujeme ještě také krásný rozhovor se Svatým otcem Františkem - k přečtení ZDE   (4. neděle postní 2016 - Ludgeřovice)       

24 hodin pro Pána v Ludgeřovicích

  Další informace k této akci včetně rozjímání naleznete ZDE  

Slovo biskupa - 13.3.2020

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu Milí bratři a sestry, v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko - opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob. Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě. Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo. Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. biskup František Václav Lobkowicz

SLOVO FARÁŘE K AKTUÁLNÍ SITUACI - 13. BŘEZNA 2020

SLOVO FARÁŘE K AKTUÁLNÍ SITUACI Drazí bratři a sestry, S velkou bolestí v srdci, ale také s nutným respektem k opatřením vlády proti šíření koronavirové infekce, oznamuji zrušení mší svatých a také pobožností křížových cest. Ohledně náboženského shromažďování platí omezení počtu osob na třicet. U pohřbů se naléhavě žádá, aby se jich účastnili jen příbuzní. Ohledně formy pohřbů bude ještě probíhat jednání. Křtin se omezení nedotýká, jen nebude spojováno více křtů najednou. Z dalších opatření, které se preventivně zavádějí jsou: Nepoužívání kropenek u vchodu kostela Vynechání pozdravení pokoje Přijímání eucharistie způsobem – „na ruku“ Smyslem zavedených organizačních opatření je zabránění seskupování osob, s přihlédnutím k velikosti a charakteristice míst, tak aby byly splněny nutné hygienické podmínky a odstupy. Náš kostel je naštěstí veliký, proto bude ve větší míře zpřístupněn a otevřen k osobní modlitbě. Časy budou zveřejněny na internetu. Tuto neděli bude kostel otevřen od 700 do 1200 a od 1400 do 1700 hodin. Objednané úmysly mše svaté budou odslouženy ve stanovené dny, bez přítomnosti lidí. Pokud si přejete úpravy/zrušení, přijďte tyto věci zařídit v době otevřeného kostela do zákristie. Všechny mše svaté navíc budou obětovány na úmysl uzdravení nemocných, ukončení šíření koronaviru, potěšení zarmoucených a spásu zemřelých, za oběti válek, humanitárních a přírodních katastrof ve světě. Kéž je čas omezení kvůli infekci koronaviru, který připadl na prožívání letošní postní doby, časem k hlubšímu zamyšlení nad hodnotou našeho života, nad naším vztahem k Bohu a k bližním, časem intenzivnější modlitby. S modlitbou za vás a s prosbou o modlitbu za mě, vám přeji pokoj a dobro. Otec Václav Koloničný, farář.    

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00