Ministranti

 

"Milí ministranti, pokaždé když přistupujete k oltáři, máte štěstí účastnit se velkého gesta lásky Boha, který se chce dávat každému z nás, být nám nablízku, pomáhat nám a dávat nám sílu k dobrému životu. Máte to štěstí, že můžete toto nevýslovné tajemství prožívat zblízka! S láskou, zbožností a věrností konejte své poslání ministrantů. Nepřicházejte do kostela k bohoslužbě s povrchností, ale vnitřně se na mši svatou připravujte! Svou pomocí kněžím ve službě oltáře umožňujete, aby Ježíš byl lidem blíže, aby ho mohli vnímat a mít více na zřeteli, že On je přítomen. Spolupracujete na tom, aby byl mohl být více přítomen ve světě, v každodenním životě, v církvi a na každém místě." 

(papež Benedikt XVI. v promluvě k ministrantům, srpen 2010)

 

Ministrant - od latinského slova ministrare (sloužit), je v tradici Římskokatolické církve pomocník u oltáře, který přisluhuje při bohoslužbách. Předobraz najdeme už ve Starém Zákoně, kde chlapec Samuel slouží v blízkosti Hospodinovy archy (1.Sam 3,1-10).                                                                          

Mezi hlavní patrony ministrantů a ministrantské vzory patří římský chlapec Tarsicius, který byl pověřen tajným přinášením Eucharistie křesťanům čekajícím na smrt. Sám Tarsicius pak pro tuto službu církvi neváhal zemřít mučednickou smrtí. Z našich dějin zmiňme například knížete sv. Václava, který podle legendy ministroval od raného dětství až do dospělosti. Dalšími oblíbenými patrony ministrantů jsou sv. Jan Bosko, sv. Dominik Savio nebo sv. Alois Gonzaga. 

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00