Z FARNÍ KRONIKY

1945

Na sv. Štěpána 1944 poslední nálet amerických letadel.

15. ledna prolomení východní fronty.

21. ledna poslední škola v Petřkovicích.

Tentýž den první kvartýr k Ostwallu.

Pak denně ve školách i na faře einquartierung.

V dubnu ruská letadla Nacheule.

Bomby vedle fary v noci.

Na faru a chlév.

Vyučování dítek k sv. přijímání v kostele, nálety.

Neděle velikonoční, letecký nálet přes tichou ranní.

Celý den snášení archivu do sklepa.

Příští neděli předpověď div. faráře –

1. neděli po velik., první sv. přijímání dítek, tichá mše sv.

3. neděli poslední bohoslužby.

V pátek a sobotu ve sklepě fary mše sv.

V pátek 27. dubna odpoledne o 3 hod. vyhořela markvartská kaple. Zápalné bomby.

V sobotu 28. dubna v noci příchod rudé armády ve 3 hod. v noci na 29. dubna na faře.

V neděli 29. dubna boje mezi kostelem a dvorem Ludgeřovic po celý den, obzvláště při kapli na staré cestě.

V sobotu potom vyčištění kostela.

V neděli 5. května první tiché bohoslužby v rozbitém kostele bez oken u bočního oltáře, SSmum.

Pochovávání zemřelých, kteří byli pochováni u domů.

Hrob rudoarmějců u kostela.

Zničení farského lesa 3 ha. Vyhození mostu, fara bez střechy. 4 týdny u lidí (Hubert pod kostelem)

Celý rok i zimu bez skel v oknech, lepenka.

Přikrytí střechy přestěhování na faru.

Akta, matriky. Obrazy, paramenta, kalichy.

Prádlo, svíčky, víno.

Kozy, zemáky.

Škola po prázdninách  v začátcích.

O prázdninách příchod z vojny P. Františka Tichého z Markvartovic.

První neděli v červenci slavná mše sv. v sobotu u kaple na staré cestě na poděkování za zachránění milostného obrazu, přenesení obrazu do kostela, v neděli odpoledne procesí slavné s obrazem do kaple za velké účasti.

V říjnu přeložen P. Kleveta do Bruntálu.

Ve školách vyučoval farář a katechetky Holainová a Lindnerová.

V neděli 2. prosince o 10 ho. dopoledne sloužil farář bohoslužby ke cti Panny Barborky v cechovním sále jámy Anselm, světil oltář P. Barborky, měl kázání a slavnou mši svatou za účasti inženýrů a horníků obou šachet. Na to byl společný oběd.

 

1946

Holainová a Tichý nedostali povolení k vyučování náboženství.

Učil farář a Lindnerová.

V pondělí svatodušní odsunut na vlastní přání P. Tichý.

Místo něho poslán sem P. Dolanský, leč nenastoupil jsa přeložen do Kroměříže. Do prázdnin vypomáhal P. Bruno Rosensprung z Přívozu, o prázdninách 2 zdejší primicianti, kteří zde slavili primice 7. července P. Čichoň, redemptorista z Markvartovic a 14. července P. Norbert Vijačka, salvatorián z Ludgeřovic, který zde vypomáhal do 15. srpna.

4. července slavil farář 25 leté kněžské jubileum.

Předtím opravena celá fara, která opravována od jara.

Kostel měl prozatím vybitá okna před zimou a pak opatřena heraklitovými vložkami.

Od 1. srpna zde ustanoven kaplanem P. František Zigal z Vizovic, novokněz.

Od prázdnin učili ve školách katechetka Pchálková z Kozmic a katechetka Maxnerová z Petřkovic.

18. prosince slavil farář abrahámoviny za účasti kněžstva a lidu.

V neděli 8. prosince o 10 hod. opět jako loni v cechovním sále jámy Anselm sloužil kázání a zpívanou mši sv. farář za účasti všeho osazenstva obou jám ke cti P. Barborky.

 

1947

Na jaře začato s vsazováním nových kostelních oken, malovaná mosaika, firmou Krejčí z Brna. Vsazeny okna v boční, křížové a hlavní lodi. Náklad asi čtvrt milionu Kčs.

V Markvartovicích opravena válkou zničená kaple.

Farář daroval 60 plm řeziva, v ceně asi 100.000 Kčs

všechno dřevo (vazba, latě, trámy, dveře, desky). Ostatní náklad hradila obec z válečných škod. Provedla firma Komárek. Náklad obce asi 200.000 Kčs.

Kaple slavnostně vysvěcena Msgrem Gaideczkou na sv. Trojici.

Asistovali farář Hlučínský Stiborský a silerský Suchánek, kteří přivedli velká procesí.

Harmonium místo varhan shořených patří faráři.

Při bouři v červnu velký kříž na věži se ohnul a visel dolů.

V červnu opraven nákladem asi 100.000 Kčs. Lešení, které bylo obdivováno odborníky, postavil tesařský polír Kocur z Kozmic, který věž jako tesařský učeň stavěl.

kříž snesen a opraven, aby se škoda neopakovala, t.j. voda a sníh nemohly zatékat v kouli do kořene kříže, proto voda odvedena po kouli nyní stéká a koule přimontována na kříž shora a ne jako před tím na trámy zdola, čímž kříž 6m dlouhý při vibraci za větru uvolňuje vodě cestu do koule.

18. května (v pátek) byly zde slavnostně přivítány ostatky sv. Vojtěcha. Kázání i asistovanou mši sv., sloužil farář Dr. Vojtěch Folta, účast kněží 20, všechny školy měly prázdno.

 

1948

Zasazeny z jara 2 malovaná okna v presbytáři s obrazy P. Marie a sv. Josefa nákladem faráře.

V létě zasazena zbývající okna ve věži a všechna ostatní, přičemž okna ve věži přepracována na menší pole, vyztužena železnými příčkami a zabetonována kraji do zdí, aby tak netrpěla větry, jako dosud, protože toho všeho nebylo.

Okna stála celkem i s lešením a ostatními pracemi asi 600.000 Kčs.

Tím práce na oknech ukončena.

P. Galdia přitom provedl opravy škod válečných na malbě, pokud to lešení pro okna dovolovalo.

Na podzim opraveny obrazy křížové cesty, odvezeny do Ostravy firmě Mitka v Přívozu a opatřeny novými pěknými nápisy.

Náklad 13.000 Kčs.

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00