Příběh 2. neděle adventní

 

Dva bohatí bratři byli ve městě známí podvody a mafiánstvím. Když jeden zemřel, druhý šel na faru žádat o pohřeb: „Zaplatím vám, kolik chcete, jestliže v pohřebním kázání řeknete o mém bratrovi, že to byl světec!“ Všichni čekali, jak bude pohřeb vypadat. Šikovný pan farář řekl: „Muž, kterého vidíte ležet v truhle, byl zvrhlík, lhář, zloděj, zrádce, bezbožník a požitkář. Zničil štěstí a život mnoha lidí. Ale říkám vám, v porovnání se svým bratrem to byl světec!“

Pojmenuje-li nás někdo zhýralcem, lhářem, zlodějem, zrádcem - zraňuje nás to. Chtěli bychom se ukázat v lepším světle. Máme radost, když nás někdo nazve světcem, inteligentním a vtipným člověkem - to se nám líbí. Jenže pro to je zapotřebí něco udělat. V každém člověkovi je dobro a zlo smíchané: láska i sobectví, lenost i snaha, pokoj i disharmonie. Máme-li o sobě toto poznání, je to startovací bod pro pokání. Máme-li pocit, že jsme světci,  jsme k sobě nepravdiví.

Konverze není jednorázový úkon, ale je to celoživotní proces. Život je založený na dennodenním rozhodování se. Buď chce být pouze člověk sám architektem svého života, nehledá nic, co se týká druhých, a odmítá závislost na Stvořiteli. Tehdy se rozhoduje pro vlastnictví, autonomii, která je iluzí, později však zpozoruje svůj omyl. Anebo se rozhoduje pro víru a lásku, přizná si závislost na Bohu. Tehdy poznává pravdu o sobě a hlásí se ke kultuře lásky a života.

Člověk - mafián buduje památník pouze sobě samému, uctívá falešný obraz Boha. Obrátit se, činit pokání, připravit cestu Pánu znamená, přijmout utrpení pravdy, utrpení poznání o sobě samém. Není to rozkaz, povel daný mocí, ale výzva a pozvání dané Boží láskou. Ta nás osvobozuje, dovoluje poznat pravdu o sobě a vede k vydařenému životu.

 

Krásnou neděli přeje Jáhen Zdeněk

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00 / 18:00 (Z/L čas)
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00 / 18:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00 / 18:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00